Deelnemers se regte en verantwoordelikhede in Afrikaans

Dokument oor deelnemers se regte en pligte

Die Deelnemers se Handves van Regte en Verantwoordelikhede is oorspronklik in 2003 in Engels geskryf en in 2007 hersien. Dit is in verskeie tale vertaal, soos hieronder gelys. Indien jy besluit om aan ’n HIV Vaccine Trials Network (HVTN)-studie deel te neem, sal jy ’n afskrif van hierdie dokument in een van hierdie tale ontvang, afhangend van jou voorkeur. Die bewoording in die dokument wat jy gaan ontvang, kan dalk effens verskil van die bewoording hieronder.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
Bemba | ChichewaEnglish | Nyanja | SepediSetswana | ShonaSotho | Spanish | Swahili | TsongaXhosa | Zulu | French | Portuguese

Regte

As deelnemer aan 'n HVTN-studie het u die volgende regte:

 • Om alle inligting te weet, waaronder die potensiële risiko's en voordele van studiedeelname, wat op so 'n manier aan u oorgedra is dat u dit begryp. Indien daar nuwe inligting vorendag kom in die loop van die studie, sal u daarvan vertel word.
 • Om te weier om aan die studie deel te neem of om die studie te enige tyd te verlaat. U kan ook weier om by enige opvolgstudies waarvan u vertel word, aan te sluit. U sal nie enige van die regte verloor waarna hierdie dokument verwys as u weier om by die studie aan te sluit of die studie verlaat nie.
 • 'n Diskriminasievrye studieomgewing. U persoonlike keuses, waardes, geloof en kulturele konteks sal deur die mense wat die studie behartig, gerespekteer word.
 • Om na beskikbare berading en steundienste verwys te word vir sake wat met die studie en MIV-voorkoming verband hou.
 • Om na beskikbare berading, steundienste, mediese dienste en behandeling vir siektes waaraan u gedurende die studie ly, waaronder MIV.
 • Bystand om studieverwante maatskaplike probleme en/of diskriminasie op te los. Met u toestemming kan ons met mense gesels wat u vra dat ons kontak, om vir hulle te verduidelik oor u deelname aan die studie.
 • Behandeling vir fisiese beserings, indien dit voorkom, vir enige besering wat meer waarskynlik met die studieprodukte of -prosedures verband hou as met enige ander oorsaak, in die mate wat dit in die studie se toestemmingsvorm uiteengesit word. Daar is fondse beskikbaar om vir sulke beserings se behandeling te betaal. 'n Groep wat veiligheidskwessies van die studie ondersoek, besluit of dit wel verband hou. U kan die besluit laat heroorweeg indien u nie saamstem nie. In sulke gevalle sal die fondse moontlik nie voldoende wees vir volledige behandeling nie. Die groepe wat by die studie betrokke is, sal indien nodig verdere fondse probeer kry, maar kan dit nie waarborg nie. U studiepersoneel sal meer inligting hieroor kan verskaf en sal enige vrae beantwoord wat u het, of u in aanraking bring met iemand wat die beste gekwalifiseer is om u vrae te beantwoord.
 • Gratis, akkurate toetsing tydens die studie vir MIV-infeksie. Indien u aan die einde van die studie 'n positiewe MIV-toets het wat veroorsaak is deur die studie-inenting en nie deur 'n MIV-infeksie nie, kan u opvolgtoetse by die studiekliniek ontvang tot die toets negatief word.
 • Bystand om studieverpligtinge na te kom. 'n Lys van die items wat vir u beskikbaar is, sal deur u studiesentrum aan u voorsien word.
 • Vertroulikheid. Kommunikasie en rekords oor u en u deelname aan die studie sal net met mense gedeel word as dit nodig is om die studie te doen of as die wet dit vereis. Kyk ook u studiesentrum se vorm vir ingeligte toestemming vir meer inligting.
 • Om 'n studie-identifikasiekaart te kry wat wys dat u aan die studie deelneem. Hierdie kaart is opsioneel maar dit bevat die foonnommer en/of adres van 'n persoon wat bykomende inligting kan voorsien.
 • Om u wetlike regte te handhaaf. U sê nie as deelnemer aan die studie enige van u regte op nie.
 • Om aan die einde van die studie, of indien medies nodig, vertel te word of u 'n plasebo of 'n inenting ontvang.
 • Om oor die vordering van studies op die hoogte gehou te word, vertel te word wanneer studieresultate beskikbaar sal wees, en te hoor hoe om oor die resultate te wete te kom.

 

Pligte

As deelnemer aan 'n HVTN-studie het u die volgende pligte:

 • Om al die materiaal wat aan u verskaf word, waaronder die dokumente oor ingeligte toestemming, te lees en te wys dat u dit begryp. Vra vir 'n verduideliking oor enige inligting wat u nie verstaan nie, vóór u instem om aan die studie deel te neem. U kan ook enige tyd tydens die studie vrae vra.
 • Om 'n ingeligte besluit te neem oor of u aan die studie wil deelneem, nadat u die risiko's en die voordele teen mekaar opgeweeg het. Dit is belangrik dat u weet waaroor die studie gaan. Die personeel sal u daarmee kan help. As dit u sal help om 'n besluit te neem, mag u ook met mense gesels wie u respekteer en vertrou oor of dit die regte ding sou wees om aan die studie deel te neem.
 • Om studiepersoneel so gou moontlik in kennis te stel as u diskriminasie en/of maatskaplike probleme ervaar wat u dink dalk verband hou met u deelname aan die studie.
 • Om nie tydens die studie bloed, organe of ander liggaamsvloeistowwe te skenk nie.
 • Om vir die duur van die studie slegs by die studiesentrum u vir MIV te laat toets. Gesels met die studiepersoneel as u elders getoets moet word.
 • Om, as u swanger kan raak, tydens die studie swangerskap te vermy deur doeltreffende geboortebeperking te gebruik. Die personeel sal met u oor doeltreffende geboortebeperking gesels.
 • Om u studieafsprake na te kom. Vertel die studiepersoneel so gou moontlik as u 'n afspraak moet skuif.
 • Om studiepersoneel met respek te behandel.
 • Om ander mense se deelname aan die studie vertroulik te hou.
 • Om die studiepersoneel volledige, akkurate studieverwante inligting te gee. Vertel die studiepersoneel oor enige veranderinge in u kontakinligting of gesondheid.
 • Om die studiepersoneel te aanwysings so goed moontlik te volg. Werk saam met die studiepersoneel om u gesondheid en veiligheid tydens die studie te verseker.
 • Om studiepersoneel so gou moontlik te vertel as u nie kan voortgaan nie of as u besluit om u deelname aan die studie te staak.