Mswada Wa Haki Na Majukumu (Bill of Rights and Responsibilities, BRR) Ya Utafiti Wa HIV

Hati hii hutoa orodha fupi ya haki na majukumu ambayo unayo unapokuwa ukihusika katika jaribio kliniki la Mtandao wa Majaribio ya Chanjo ya HIV (HVTN). Madhumuni ya Muswada huu wa Haki na Wajibu ni kusaidia washiriki wa utafiti kuchukua hatua kwa niaba yao na kwa kushirikiana na wafanyakazi wa Utafiti. Angalia fomu ya kibali cha Utafiti kwa maelezo zaidi.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:

Haki za Mshiriki

Kama mshiriki katika HVTN HIV/AIDS - inayohusiana utafiti, una haki ya:

 • Kuwa na maelezo yote yanayojulikana, ikiwa ni pamoja na hatari na faida zinazowezekana za kuhusika katika Utafiti, ziwasilishwe kwako kwa njia unayoweza kuelewa. Utaelezwa kuhusu maelezo yoyote mapya uliyojifunza wakati wa kozi ya Utafiti. 
 • Maswali yako yote kujibiwa. 
 • Kukataa kujiunga na Utafiti au kuamua kuacha Utafiti wakati wowote. Unaweza pia kukataa kujiunga na Utafiti wowote wa ufuatiliaji unaoelezewa kuhusu. Hutapoteza haki zozote zinazorejelewa katika hati hii iwapo utakataa kujiunga na Utafiti au kuacha Utafiti.
 • Kuwa katika mazingira ya Utafiti yasiyokuwa na ubaguzi. Chaguo, thamani, imani na maudhui yako binafsi ya kitamaduni yataheshimiwa na watu wanaoendesha Utafiti.
 • Kuelekezwa kwa huduma zinazopatikana za ushauri, usaidizi, dawa, tiba kwa magonjwa unayougua wakati wa Utafiti, ikiwa ni pamoja na HIV.
 • Usaidizi unaotatua matatizo na/au ubaguzi wa kijamii unaohusiana na Utafiti. Na kibali chako, tunaweza kuongea na watu unaotuomba tuwasiliane nao ili tufafanue zaidi kuhusu kuhusika kwako katika Utafiti.
 • Matibabu ya majeraha ya kimwili, iwapo yatatokea, kwa jeraha lolote linaloweza kuhusiana zaidi na bidhaa au utaratibu wa Utafiti tofauti na sababu yoyote ile, kwa umbali uliofafanuliwa katika fomu ya kibali cha Utafiti. Kuna fedha za kulipia matibabu ya majeraha haya. Kikundi ambacho hupitia masuala ya usalama ya Utafiti hutoa uamuzi wa uhusiano wa jeraha. Unaweza kukata rufaa ya uamuzi ili uweze kuangaliwa tena ikiwa hukubaliani na uamuzi. Katika hali nyingine, huenda fedha hizo zisitoshe kushughulikia matibabu yote. Vikundi vinavyohusika katika Utafiti vitatafuta fedha zaidi ikihitajika, lakini haviwezi kuhakikisha hilo. Wafanyakazi wako wa Utafiti watatoa maelezo zaidi kuhusu suala hili na watajibu maswali yoyote unayowezakuwa umeyawasilisha au kukuelekeza kwa mtu aliyehitimu kabisa kujibu maswali yako.
 • Kipimo cha bila malipo na sahihi cha maambukizo ya HIV wakati wa Utafiti. Ikiwa mwisho wa Utafiti, kipimo kinaonyesha una HIV ambayo imesababishwa na bidhaa ya Utafiti na wala sio maambukizo ya HIV, unaweza kupokea kipimo cha kufuatilia katika kliniki ya Utafiti au kupitia huduma ya upimaji wa HVTN hadi kipimo kionyeshe huna HIV.
 • Usaidizi katika kufikia ahadi za Utafiti. Orodha ya vitu vinavyopatikana kwako itatolewa na eneo lako la Utafiti. 
 • Faragha. Mawasiliano na rekodi kukuhusu na kuhusika kwako katika Utafiti yatasambazwa kama inavyohitajika ili kutekeleza Utafiti, au inavyohitajika na sheria. Angalia fomu yako ya kibali cha Utafiti kwa maelezo zaidi.
 • Kupewa kadi ya utambulisho wa Utafiti ambayo inaonyesha kwamba unahusika katika Utafiti. Kadi hii ya hiari itajumuisha nambari ya simu na/au anwani ya mtu ambaye anaweza kutoa maelezo ya ziada.
 • Kudumisha haki zako za kisheria. Kama mhusika wa jaribio, hauondoi haki yako yoyote.
 • Kuambiwa kama umepokea placebo au bidhaa amilifu ya utafiti wakati Utafiti unaisha, au wakati inafaa kimatibabu.
 • Kuelezwa kuhusu Utafiti unavyoendelea, kuelezwa wakati matokeo ya Utafiti yanaweza kupatikana, na wafanyakazi wa Utafiti kushiriki na kuelezea matokeo ya Utafiti.
 • Fahamu ikiwa kuna gharama zinazohusiana na ushiriki na ikiwa utalipwa fidia kwa ushiriki wako.

Majukumu ya Mhusika

Kama mshiriki katika HVTN HIV/AIDS - inayohusiana utafiti, una haki ya:

 • Kupitia na uthibitishe unaelewa nyenzo zote unazopewa, pamoja na hati za kibali. Omba ufafanuzi kuhusu maelezo yoyote usioyaelewa kabla ukubali kushiriki katika utafiti.Unaweza pia kuuliza maswali wakati wowote wa utafiti huu.
 • Kutoa uamuzi kuhusu kama utahusika katika Utafiti baada ya kufikiria kuhusu hatari na faida. Ni muhimu ujue Utafiti unahusu nini. Wafanyakazi watakusaidia kuhusu suala hili.Ikiwa inakusaidia kutoa uamuzi, ongea na watu unaowaamini na kuwaheshimu kuhusu kama kujiunga na Utafiti unakufaa.
 • Kueleza wafanyakazi wa Utafiti haraka iwezekanavyo ikiwa utabaguliwa/au madhara yoyote ya kijamii ambayo unadhania yanaweza kuwa yanahusiana na kuhusika kwako katika jaribio.
 • Kukosa kutoa damu au viungo au vioevu vyovyote vya mwili wakati huu wa Utafiti.
 • Kupimwa HIV katika eneo la Utafiti tu bora Utafiti uwe unaendelea. Ongea na wafanyakazi wa Utafiti ikiwa itabidi kufanyiwa kipimo mahali pengine.
 • Ikiwa unaweza kuwa mjamzito, epuka ujauzito wakati wa Utafiti kwa kutumia mbinu za kuzuia mimba. Wafanyakazi watakagua mbinu zinazofaa za kuzuia mimba pamoja na wewe.
 • Kuhudhuria miadi yako ya Utafiti. Waeleze wafanyakazi haraka iwezekanavyo ikiwa unahitaji kupanga miadi upya.
 • Kushughulikia wafanyakazi kwa heshima.
 • Kuweka siri kuhusika kwa watu wengine katika Utafiti.
 • Kuwapa wafanyakazi wa Utafiti maelezo kamili na sahihi yanayohusiana na Utafiti. Waeleze wafanyakazi wa Utafiti mabadiliko yoyote katika maelezo yako ya mawasiliano au maelezo ya afya.
 • Fuata maagizo ya wafanyakazi wa Utafiti vizuri kama uwezavyo. Fanya kazi kwa pamoja na wafanyakazi wa Utafiti ili kudumisha afya na usalama wako wakati wa jaribio.
 • Kueleza wafanyakazi wa Utafiti haraka iwezekavyo ikiwa huwezi kuendelea au ikiwa utaamua kukoma kuhusika katika Utafiti wako.

Majukumu ya Wafanyakazi wa Utafiti

Wafanyakazi wa utafiti wa HVTN, pamoja na Mtafiti Mkuu (PI) katika kliniki hii ya Utafiti, wana jukumu la:

 • Kuwasiliana na jamii kuhusu maswala yanayohusiana na Utafiti na kuhakikisha washirika wamewakilishwa vizuri katika jaribio la kliniki. 
 • Kuwajibika na kupokea mwongozo kutoka kwa shirika linalosimamia Utafiti, kama vile Bodi ya Tathmini ya Taasisi (IRB) au kamati kama hiyo ya ukaguzi wa maadili.
 • Kupata uamuzi wa busara kutoka kwa washiriki kwa shughuli au uingiliaji unaohusiana na Utafiti. Ikiwa kuna mabadiliko makubwa ya Utafiti, idhini kutoka kwa washiriki wa sasa utapatikana tena.
 • Kufanya utafiti huo kwa njia ya kimaadili, pamoja na kulinda haki, usiri na ustawi wa washiriki katika utafiti. Mwisho wa utafiti, wafanyakazi wa utafiti wana jukumu la kuwajulisha washiriki ni bidhaa gani walikuwa wakipokea na pia kushiriki matokeo ya utafiti na washiriki na jamii. 
 • Kutoa rufaa zinazofaa kwa ajili ya ushauri, huduma za kuzuia HIV, huduma za matibabu ya HIV, na/au huduma za kisaikolojia ikiwa inahitajika wakati wa utafiti. 
 • Kujibu maswali na matatizo yote ya washiriki wa utafiti kwa wakati unaofaa.
 • Kushughulikia washiriki utafiti kwa heshima.